Handhaving DBA uitgesteld

Arbeidsovereenkomst, ZZP

Wet DBA uitgesteld tot 1 januari 2018

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat u als zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over die periode geen boete of naheffing krijgt. Alleen als er overduidelijk sprake is van schijnzelfstandigheid zal de Belastingdienst wel vanaf 1 mei 2017 de nieuwe regels van de Wet DBA handhaven. In de tussenliggende periode wordt gekeken of de Wet DBA gemoderniseerd kan worden. Medio 2017 wordt opnieuw gekeken of verder uitstel nodig is. U heeft hierdoor in ieder geval meer tijd om uit te zoeken of u een modeloverreenkomst nodig heeft of niet.

Wanneer is een modelovereenkomst nodig?

Als overduidelijk is dat u als zzp’er ondernemer bent, hoeft u niets te doen. Het werken met modelovereenkomsten is niet verplicht en is alleen bedoeld voor situaties waarin er twijfel bestaat over de aard van de arbeidsrelatie. Dat is wat staatssecretaris Wiebes heeft aangegeven. Maar biedt een modelovereenkomst voldoende zekerheid?

Stel u heeft twijfels over de arbeidsrelatie en stelt samen een modelover- eenkomst op. In die modelovereenkomst staan bepalingen als: ‘Opdrachtnemer deelt zijn werkzaamheden zelfstandig in en is ook bij de uitvoering geheel zelfstandig’ of ‘Opdrachtnemer verricht zijn werkzaamheden naar eigen inzicht en zonder toezicht of leiding. Opdrachtgever kan wel aanwijzingen en instructies geven omtrent het resultaat van de opdracht’.

Hoe gaat de Belastingdienst controleren of er volgens deze overeenkomsten wordt gewerkt? En wat zijn de gevolgen?

Geen gezagsverhouding

De genoemde bepalingen benadrukken dat u als opdrachtnemer/ zzp’er zelf bepaalt hoe u werkt en dat uw opdrachtgever alleen zeggenschap heeft over het resultaat van de werkzaamheden. Aanwijzingen over het resultaat van de opdracht zijn ook een vorm van gezag, maar deze vormen geen gezagsverhouding als bedoeld in een arbeidsovereenkomst. Bij aanwijzingen over de opdracht gaat het meer over de inhoud van de opdracht en niet zozeer over hoe de opdrachtnemer/ zzp’er de werkzaamheden moet uitvoeren. Of er feitelijk wordt gewerkt conform deze bepalingen kan de Belastingdienst bijvoorbeeld achteraf controleren met een waarneming ter plaatse. Maar ook bijvoorbeeld door eventueel vastgelegde werkafspraken en andere vast- leggingen te beoordelen. In de periode tot 1 januari 2018 wordt onder meer gekeken of het begrip ‘gezagsverhouding’ moet worden gemoderniseerd.

Voorlopig nog geen duidelijkheid

Hoewel de handhaving van de Wet DBA is uitgesteld tot 1 januari 2018, is daarmee de onduidelijkheid over hoe zzp’ers en opdrachtgevers met de nieuwe regels moeten omgaan niet van de baan. Het uitstel is bedoeld om opdrachtgevers te motiveren om weer zzp’ers in te huren, maar met alleen het uitstellen van de handha- ving is de onzekerheid over het risico dat achteraf toch sprake is van een dienstbetrekking niet weggenomen. Voorlopig duurt de onduidelijkheid dus nog voort.