Leg de tijd besteed aan uw onderneming vast

Ondernemer

U kunt als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruikmaken van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaf- trek. Daarmee vermindert u de winst waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Houd uw gewerkte uren goed bij! Leg … Lees verder