Mensen met een laag Duits pensioen gaan er toch op achteruit

Overig, Pensioen

Bent u gepensioneerd en ontvangt u in Nederland een laag Duits pensioen? In dat geval kan het zijn dat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland toch nadelig voor u uitpakt. Tijdens de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet voor dit verdrag zijn inkomensberekeningen gemaakt over de gevolgen van het verdrag.
Hieruit bleek dat in Nederland wonende gepensioneerden met een laag Duits pensioen, lijfrente of sociale zekerheidsuitkering (in totaal minder dan € 15.000) er niet op achteruit zouden gaan. Nu blijkt echter dat door wetswijzigingen in Nederland u er mogelijk toch op achteruit gaat. Desondanks acht staatssecretaris Wiebes aanpassing van het verdrag ongewenst.