Lager eigenwoningforfait in 2018

Hypotheek, Overig

Het eigenwoningforfait gaat in 2018 omlaag van 0,75% naar 0,70% voor eigen woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000. Dat maakt staatssecretaris Snel bekend in de brief aan de Tweede Kamer over de Belastingplannen 2018 en de ingediende amendementen en moties. Tevens maakt hij de tabelcorrectiefactor voor 2018 bekend (1,008) en de hoogte van de arbeidskorting.

De arbeidskorting bedraagt in 2018 maximaal € 3.249 bij een arbeidsinkomen van € 20.450. Vanaf een arbeidsinkomen van € 33.112 wordt de arbeidskorting afgebouwd met 3,6% van het inkomen