Ingrijpende maatregelen in de IB en BTW uit het Regeerakkoord

Belastingen, Overig

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft ook ingrijpende plannen
gepresenteerd in de inkomstenbelasting (IB) en btw die
vrijwel iedereen gaat merken in zijn/haar portemonnee.
Ook deze plannen moeten nog in wetsvoorstellen worden
verwerkt en ook dan moeten de Tweede en daarna de
Eerste Kamer hierover nog beslissen, dus ook hier geldt:
niets is nog zeker. Toch noemen we hierna alvast de meest
ingrijpende maatregelen:
• het aantal belastingschijven wordt van vier naar twee teruggebracht
(36,93% tot € 68.600 en daarboven 49,5%);
• de hypotheekrenteaftrek wordt vanaf 2020 met 3% per
jaar afgebouwd, zodat vanaf 2023 de aftrek maximaal
36,93% bedraagt;
• het eigenwoningforfait wordt vanaf 2020 verlaagd van
0,75% naar 0,60% over de WOZ-waarde van de woning
vanaf € 75.000;
• de regeling waarbij u geen eigenwoningforfait hoeft bij
te tellen bij uw inkomen als u geen of slechts een kleine
hypotheek heeft, wordt in 30 jaar stapsgewijs afgeschaft;
• het heffingsvrije vermogen wordt verhoogd van
€ 25.000 naar € 30.000;
• het verlaagd btw-tarief wordt verhoogd van 6% naar 9%.