Leg de tijd besteed aan uw onderneming vast

Ondernemer

1.225 uur in in onderneming gewerkt? Recht op ondernemersaftrek voor de Inkomstenbelasting!

U kunt als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruikmaken van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaf- trek. Daarmee vermindert u de winst waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren.

Criterium Belastingdienst: 1.225 uren
U mag de ondernemersaftrek in mindering brengen op uw aangifte Inkomstenbelasting als u 1.225 of meer uren in uw bedrijf hebt gewerkt.

Houd een urenboekhouding bij

Houd uw gewerkte uren goed bij! Leg de tijd die u besteedt aan uw onderneming goed vast. Het gaat hierbij om alle tijd die u besteedt aan werkzaamheden die (in)direct gericht zijn op de zakelijke belangen van uw onderneming.

Indirecte werkzaamheden tellen ook mee!

De fiscus telt niet alleen de uren die u besteedt aan het uw opdrachten. De tijd die u spendeert aan reizen of acquisitie telt ook mee. Ook de zakelijk verrichte activiteiten die niet direct toerekenbaar zijn aan opdrachten tellen mee. Voorbeelden hiervan zijn het beheren van uw website en het verzorgen van uw administratie.