Mensen met een laag Duits pensioen gaan er toch op achteruit

Overig, Pensioen

Bent u gepensioneerd en ontvangt u in Nederland een laag Duits pensioen? In dat geval kan het zijn dat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland toch nadelig voor u uitpakt. Tijdens de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet voor dit verdrag zijn inkomensberekeningen gemaakt over de gevolgen van het verdrag. Hieruit bleek dat in Nederland wonende gepensioneerden met een laag Duits pensioen, … Lees verder

Einde pensioen in eigen beheer

DGA, Pensioen

U heeft als DGA een bijzondere positie daar waar het gaat om de opbouw van uw pensioen. U mag namelijk voor uw pensioen een voorziening op de balans van uw BV opnemen. Uw BV treedt dus als het ware op als ‘verzekeraar’ van uw pensioen. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze mogelijkheid voor na die datum toe te kennen aanspraken … Lees verder