Lager eigenwoningforfait in 2018

Hypotheek, Overig

Het eigenwoningforfait gaat in 2018 omlaag van 0,75% naar 0,70% voor eigen woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000. Dat maakt staatssecretaris Snel bekend in de brief aan de Tweede Kamer over de Belastingplannen 2018 en de ingediende amendementen en moties. Tevens maakt hij de tabelcorrectiefactor voor 2018 bekend (1,008) en de hoogte van de arbeidskorting. … Lees verder

Mensen met een laag Duits pensioen gaan er toch op achteruit

Overig, Pensioen

Bent u gepensioneerd en ontvangt u in Nederland een laag Duits pensioen? In dat geval kan het zijn dat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland toch nadelig voor u uitpakt. Tijdens de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet voor dit verdrag zijn inkomensberekeningen gemaakt over de gevolgen van het verdrag. Hieruit bleek dat in Nederland wonende gepensioneerden met een laag Duits pensioen, … Lees verder

Ingrijpende maatregelen in de IB en BTW uit het Regeerakkoord

Belastingen, Overig

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft ook ingrijpende plannen gepresenteerd in de inkomstenbelasting (IB) en btw die vrijwel iedereen gaat merken in zijn/haar portemonnee. Ook deze plannen moeten nog in wetsvoorstellen worden verwerkt en ook dan moeten de Tweede en daarna de Eerste Kamer hierover nog beslissen, dus ook hier geldt: niets is nog zeker. Toch noemen we hierna alvast … Lees verder