Lager eigenwoningforfait in 2018

Hypotheek, Overig

Het eigenwoningforfait gaat in 2018 omlaag van 0,75% naar 0,70% voor eigen woningen met een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.060.000. Dat maakt staatssecretaris Snel bekend in de brief aan de Tweede Kamer over de Belastingplannen 2018 en de ingediende amendementen en moties. Tevens maakt hij de tabelcorrectiefactor voor 2018 bekend (1,008) en de hoogte van de arbeidskorting. … Lees verder

Mensen met een laag Duits pensioen gaan er toch op achteruit

Overig, Pensioen

Bent u gepensioneerd en ontvangt u in Nederland een laag Duits pensioen? In dat geval kan het zijn dat het nieuwe belastingverdrag met Duitsland toch nadelig voor u uitpakt. Tijdens de parlementaire behandeling van de goedkeuringswet voor dit verdrag zijn inkomensberekeningen gemaakt over de gevolgen van het verdrag. Hieruit bleek dat in Nederland wonende gepensioneerden met een laag Duits pensioen, … Lees verder

Ingrijpende maatregelen in de IB en BTW uit het Regeerakkoord

Belastingen, Overig

Het nieuwe kabinet Rutte III heeft ook ingrijpende plannen gepresenteerd in de inkomstenbelasting (IB) en btw die vrijwel iedereen gaat merken in zijn/haar portemonnee. Ook deze plannen moeten nog in wetsvoorstellen worden verwerkt en ook dan moeten de Tweede en daarna de Eerste Kamer hierover nog beslissen, dus ook hier geldt: niets is nog zeker. Toch noemen we hierna alvast … Lees verder

Plannen Regeerakkoord voor zzp’ers

Ondernemer, Starter, ZZP

In het Regeerakkoord staan ook de plannen van het kabinet voor zelfstandigen zonder personeel (zzp’ers) en hun opdrachtgevers. Het meest opvallend is dat de Wet DBA wordt vervangen. Ja, u leest het goed. Maar er is meer. Zo komt er een minimumuurloon voor zzp’ers, de webmodule wordt toch ingevoerd en het begrip gezagsverhouding wordt verduidelijkt. Hierna volgen op hoofdlijnen de … Lees verder

Nu uw auto van de zaak vervangen of juist niet?

Belastingen, Ondernemer

Rijdt u in een (zeer) zuinige (bestel)auto van de zaak? In dat geval heeft u een bijtelling wegens het privégebruik van 0%, 4%, 7%, 14%, 15%, 20% of 21%, afhankelijk van de CO2-uitstoot van uw (bestel) auto. Vanaf 2017 zijn er nog maar twee bijtellingscategorieën: 4% voor de nul-emissieauto en 22% voor alle andere auto’s. Afhankelijk van uw auto en aantal jaren dat u deze heeft, kan het interessant zijn uw auto in te ruilen.

Trouwen of samenwonen? Van algemene naar beperkte huwelijksgemeenschap.

Ondernemer

Als u nu trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat en u regelt onderling verder niets, dan bent u gehuwd/geregistreerd in algemene gemeenschap van goederen. Dat wil zeggen dat vanaf dat moment al uw bezittingen en schulden worden samengevoegd en u ieder voor de helft daarvan eigenaar bent. Dit basisstelsel verandert vanaf 1 januari 201, als ook de Eerste Kamer hiermee … Lees verder

Einde pensioen in eigen beheer

DGA, Pensioen

U heeft als DGA een bijzondere positie daar waar het gaat om de opbouw van uw pensioen. U mag namelijk voor uw pensioen een voorziening op de balans van uw BV opnemen. Uw BV treedt dus als het ware op als ‘verzekeraar’ van uw pensioen. Vanaf 1 januari 2017 vervalt deze mogelijkheid voor na die datum toe te kennen aanspraken … Lees verder

Nieuwe regeling btw-teruggaaf bij oninbare vorderingen

Belastingen

U kunt de btw op oninbare vorderingen onder de huidige regelgeving niet via de reguliere btw-aangifte terugvragen. Heeft u de btw toch teruggevraagd (en gekregen) via de reguliere btw-aangifte? In dat geval mag de inspecteur deze btw bij u naheffen. De wettelijke regeling verplicht u om de btw op oninbare vorderingen via een apart teruggaafverzoek te doen. Hierin komt verandering … Lees verder

Handhaving DBA uitgesteld

Arbeidsovereenkomst, ZZP

De invoering van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA) en de overgang naar het systeem met modelovereenkomsten hebben al veel onrust veroorzaakt. Zoveel zelfs dat inmiddels is besloten om de handhaving van de Wet DBA uit te stellen van 1 mei 2017 tot 1 januari 2018. Dit betekent dat u als zzp’ers en opdrachtgevers tot die tijd en over … Lees verder

Leg de tijd besteed aan uw onderneming vast

Ondernemer

U kunt als ondernemer in de inkomstenbelasting gebruikmaken van de ondernemersaftrek, zoals de zelfstandigenaftrek en de startersaf- trek. Daarmee vermindert u de winst waarover u inkomstenbelasting moet betalen. Om in aanmerking te komen voor de ondernemersaftrek dient u aan te tonen dat u genoeg tijd aan uw onderneming besteedt, in beginsel 1.225 uren. Houd uw gewerkte uren goed bij! Leg … Lees verder